CALDO PRIVAT SECURITY: pază, protecţie, dar şi digitalizare.

0

O concepţie actuală şi novatoare în abordarea activităţii

Şi cȃnd spunem actuală ne referim mai puţin la sisteme de digitalizare a activităţii de security implementate de companiile de profil din ţara noastră, ci din străinătate, unde digitalizarea a pătruns peste tot, acest domeniu, atȃt de important pentru siguranţa şi integritatea bunurilor şi persoanelor, neputȃnd sustrăgȃndu-se valului novator, tendinţei generale.

Da, pază, protecţie, dar şi digitalizare. Iată ce propune Caldo Privat Security, iată cu ce consideră compania necesar a veni înaintea concurenţilor, în folosul ordinii şi siguranţei cetăţeanului, colectivităţilor şi valorilor fixe ori mobile.

Modul tradiţional de a practica activitatea, începȃnd de la planul operativ zilnic, în cadrul dispozitivului de pază, şi terminȃnd cu tehnica şi logistica operativă (de la arme la variatele dispozitive electronice) –totul astăzi nu mai este suficient, performanţa susţine şi cheamă digitalizarea. Se încheie o eră, începe alta: alte cerinţe, alte ştachete de atins, alţi paşi ai progresului de străbătut.

 

Tehnologia, esenţială pentru strategia de lucru

Caldo Privat Security a înţeles înaintea altora că tehnologia este esenţială pentru strategie, că ţinerea pasului cu noul peisaj digital înseamnă a rămȃne perfect conectat, cu ochi limpede şi vigilent, la risc, că diferențierea activităţii companiei prin tehnologii sigure, uşor accesibile şi utilizabile devine un avantaj și un fundament al inovării continue, că susţinerea unei activităţi atȃt de necesare şi dificile prin digital reprezintă cea mai bună soluţie a apărării şi acţiunii.

Un exemplu important al inovaţiilor Caldo Privat Security îl reprezintă introducerea tehnologiei VR (Virtual Reality), folosită pentru o prezentare cȃt mai originală a serviciilor sale, dar şi aplicabilă, în viitorul apropiat, muncii operative efective şi logisticii, căci planul nu este apanajul pazei şi protecţiei, ci spaţiul tridimensional (lăsăm timpul la o parte deocamdată), de la cȃmpul operativ al fiecărui post de lucru pȃnă la întregul perimetru operativ al dispozitivului, cu toate punctele sale vulnerabile. Aplicaţia conţine peste 20 de imagini 360, precum şi video-uri de prezentare 360. Pozele şi filmele sunt realizate cu noua camera Fusion 360, de la GoPro. Dezvoltarea a început din iarnă şi s-a întins pe mai multe luni, inclusiv cu partea de user-testing şi photo-shooting. Au fost nevoie de aproximativ 90 de ore pentru dezvoltarea efectivă.

Utilizatorul interacţionează cu meniul aplicaţiei pur şi simplu privind către elementele de interfaţă şi selectȃndu-le apoi prin controller-ul căştii VR. Utilizatorul trece pe rȃnd prin diversele servicii oferite de Caldo Privat Security, care alcătuiesc sistemul integrat al ofertei companiei.  Aceastea sunt prezentate sub forma unor panorame 360 specifice serviciilor care sunt augmentate cu informaţii şi elemente de meniu interactive.

 

Implementarea efectivă a sistemelor şi dispozitivelor digitale în practica operativă

Cum am mai spus: acesta este doar începutul. Va urma cȃt de curȃnd aplicabilitatea pe teren a diverselor tehnologii digitale atȃt în serviciul de gardă de corp cȃt şi în cel mai extins, al pazei umane şi electronice de obiective.

Caldo Privat Security înţelege înaintea altora că interesul şi aptitudinea referitoare la sfera digitală generează informare şi apoi cerinţă, iar cerinţele clienţilor trebuie satisfăcute ireproşabil, la cel mai înalt nivel, cȃştigător şi asigurator al competenţei şi competitivităţii. Veniturile în creştere ale persoanelor şi companiilor solicitante de servicii de pază şi protecţie atrag în mod necesar dorinţa abilităților digitale şi, consecutiv, implementarea de tehnologie digitală.

Compania înţelege, de asemena, că toate zonele emergente din domeniul securității tind spre implicarea unei importante competenţe digitale, asigurând bunuri necorporale și reputația online, garantȃnd în același timp integritatea datelor financiare și personale sensibile.

Iată alte mostre, din viziunea Caldo Privat Security, ce conţin un sigur potenţial de dezvoltare şi implementare a concepţie digitale, chiar dacă în acest moment ele pot părea oarecum îndepărtate: agenţii de securitate digitală au protecții, spre deosebire de orice profesionist de securitate tradiţională, din lumea reală. Cu ajutorul instrumentelor tehnologiei digitale, un agent de securitate modernă poate detecta și chiar previziona amenințările mult mai rapid și mai precis și poate acționa pentru a le dezamorsa înainte ca cineva să fie rănit.

Instrumentele digitale pot, de asemenea, să urmărească cu maximă rigoare monitorizarea la un nivel virtual. Acest lucru poate scuti un agent de securitate sau o gardă de corp de necesitatea de a transporta o armă la locul de muncă și, în schimb, îi poate ajuta să-și concentreze eforturile asupra detectării și neutralizării mai devreme și mai eficiente a amenințărilor.

Instrumentele de securitate digitală, la Caldo Privat Security, există şi sunt aici pentru a rămȃne.

Adrian Dobre - CEO Caldo Privat Security
Adrian Dobre – CEO Caldo Privat Security

În loc de încheiere, spunem atât – acesta este doar începutul! Avem numeroase proiecte în derulare prin care ne propunem integrarea serviciilor cu sisteme digitale menite sa eficientizeze munca agentilor, oferind totodată clienţilor suportul necesar. – A declarat Adrian Dobre- CEO CALDO PRIVAT SECURITY.